ENGLISH

وریا طرح پارس 
بیدار و آگاه
ازنیازهای صنعت ایران

 

 

          ماموریت 

وریا طرح پارس در زمينه اجراي پروژه هاي صنعتي و معدني فعاليت مي نمايد.


اين شركت با ارائه خدمات زیر به ايجاد ارزش براي مشتريان خود كمك مي كند.

  •  مهندسی تکنولوژی و یکپارچه سازی مهندسی عمومی

  • مدیریت و نظارت بر پیمان ها به منظور اطمینان بخشی به مشتریان در تسریع فرآیند تصمیم گیری ، تسریع زمان اجرای فعالیت ها ، ارتقا کیفیت و کنترل هزینه های طرح

  • ایجاد توانایی در شرکت های پیمانکاری در ارتقا کیفیت و راندمان ، منعطف سازی و بازدهی مناسب در فرآیند های کسب و کار برای اجرای پروژه ها به صورت GC , EP , EPC

   

اخبار 

پایان موفق راه اندازی و آزمایشات عملکردی کارخانه احیا مستیم مگا مدول اردکان

Combo Mega Module Midrex® Dr Plant

 

راه اندازی گرم کارخانه احیا مستقیم مگا مدول اردکان در تاریخ 24 آذر ماه 1397 آغاز و اولین محصول کیفی در تاریخ 8 دیماه 1397 در این کارخانه تولید و به کارخانه فولاد سازی اردکان ارسال شد.
آزمایشات عملکردی کارخانه در کمترین سه ماه از تاریخ تولید اولین محصول به مدت 5 روز انجام شد. نتایج حاصله فراتر از تعهدات قراردادی بود وآزمایشات با موفقیت خاتمه یافت.
در این طرح شرکت وریا طرح پارس انجام خدمات لیسانس ساخت، طراحی و مهندسی، خدمات مهندسی خرید، نظارت عالی بر ساخت و اجرا، مدیریت راه اندازی کارخانه و انجام آزمایشات عملکردی (PGT) را ازجانب پیمانکار عمومی این طرح (کنسرسیوم PAMIDCO/CPG) به عهده داشت.